แนวทางการวินิจฉัยและการรักษา
การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในผู้ป่วยไตเรื้อรัง


วัน: พฤหัสที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา: 12.00 น. – 13.00 น. ผ่านทางโปรแกรม


ภายหลังสัมมนาท่านจะได้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้:

  • แนวทางสากลและแนวทางของประเทศไทยในการวินิจฉัยและรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรัง

  • เหตุใดจึงต้องตรวจ IGRA ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

 ติดตามเราได้ทาง LinkedIn และ Facebook สำหรับข่าวสารล่าสุดของวัณโรค วัณโรคระยะแฝง โควิท-19 และการตรวจหา T cell

Oxford Immunotec Logo Linkedin Logo Facebook Logo